Lotak Wulang “Sir”

Maumere, Ekorantt.com- Gereja Roma wawa hera tadang li’wang ga’i pasku, riwung Serani tadang pu’ang misa himo awu nora Kuarta.

Pasku li’wang te’i, himo awu nora kuarta tadang kelang rua, wulang maret. Sara agama te dadi orba nimung ganutia. Himo awu tadang pu’ang puasa, pire mei da’a lerong pulu hutu hiring tepo Tuhan Yesus pi’e ene ga ngawung e’i urung du’ur da’a Tuhan Yesus toma hu’i wair serani e’i napung Yordan ganu Yohanes hura kara.

Wulang lotak sara hadat budaya wolong Sikka, Nita, ko wolong let hama-hama. Wulang himo awu oras tia ata tibo la’i lameng nora wa’e bu’ang rudung blutuk sir wi’ing.

“Walong misa himo awu, nulung rame golo tibo la’meng-wa’e bu’ang lotak wair e’i lalang tama natar oras kuarta tia, mole nora oras do Minggu ko bing oras regang,” ganutia Mo’at Kristi Woda natar Nilo Wuli Wutik eng gita, plowar nora surat dewa naruk Ekora NTT.

Kristi kesa walong, tibo la’memg ha pae wi huk uneng ga’i sir nora du’a  wa’e bu’ang natar ha ko natar peha, ra’ik norang bano e’i lalang tama natar, tibo la’meng tia gelit naha lotak wair wi nimu na’ing tesu ne’i.

iklan

Oras wulang lotak rame golo kawu ko lero biko, ata du’a la’i, me blutuk kahe keang tadang wair hira hotak, loning plari hiko mole rabek le’u togang ko basi wair ogak.

Raik ruking golo te tadang sir. Ganutia mo’a nibong Wanto natar ha nora mo’at Kristi kesa naruk .

Sara wolong let Watublapi, wulang lotak bi’ang hai poi ene paga lang. Pu’ang tadang wa’a misa himo awu, bi’ang tama natar ene lose naha gema toma wair masik plari du ropo.

“Wolong let Watublapi, hai poi toma wewar wair tena eng ita wair serani oras ita kesik la’eng noke rua serani e’i gereja. Ko bing nora uneng sir newang dadi ra’ik plosur pengang,” Mo’at Gleko wake pu’ang.

Ganupae Sara Wolong Sikka?

Surat dewa naruk Ekora NTT nora Sesta tadang kelang pulu rua wot lima wulang rua li’wang riwi rua pulu rua wor rua, pla toso torot hadat budaya lotak ro’o pasku, du’a Mine natar Sikka turur, e’i Sikka lotak demeng naruk dadi pu’ang raja Sikka moret.

“Oras tia ipar tu’ang met wi newang lotak. Loning sara lalang adat ene pire raik rimu sir ga’i grengang laba lepo sorong woga dadi waing genang meng, ganu li’hang nora lalang,” Du’a Mine beli sasing.

Mo’at Mayor tobor kesa, raik ita lotak rewong bi’ang te dadi naruk e’i pamarenta waeng, du’a mo’ang tua adat kula lahi lekang.

Ra’ik lalang pire naha riwa adat. Loning e’tia kesa li’wang hadat lotak potat nang da’a oras te’i e’i wolong Sikka.

E’i wolong Nita wulang lotak potat loning ata riwung lore lora oto ko motor bing pano wa’i lau Nanga Limang ata lotak na’o tesu waeng. Rimu lotak nora wair kisak ko iwa nora wair rasing.

Naruk tia blebi andong, dewa det natar iling Alok, te mo’ang noke rua pega sang e’i gereja moro pa’ot wi wulang lotak potat meseng lemer lero tama niang, li’wang tadang pu’ang tempo pasku ene rame ganu nulung, sir di potat.

Gereja Tua Sikka

Norang Naruk Dadi

Norang dadi naruk sir loning wulang lotak reta natar Nirangkliung.

Inang Alensa tutur oras Ekora NTT pla pinang, Inang Alensa eng gita nimu ata natar Sikka Wolong Kepi dadi kawit nora mo’at guru Kasinus ata natar Detung Likong-Nirangkliung loning poi lotak.

“A’u ora imung wa’e bu’ang bi’a telu oras tia ha’e reta natar Nirangkliung norang gewong adat tung balik. Ami mai dena gera hogor reging rema ata a’ rinu e’i mo’at Agus Setu oring loning wait Inang Maria lu’ur aming,” Inang Lensa dor nora Ekora NTT.

“Oras tia du Minggu puasa lotak la’eng, ami bano ma hao pigang ola, gereng bego mo’at guru Kasianus beta pirimisi, nimu lotak ami telung, ko wair gawang nimu lotak a’u da’a lebong.”

Inang Lensa du’a li’ang ba’a oras te’i kesa walong, oras gewong adat sawe mo’at guru neni regang. Ami ruang babong du ri’o ra’ong ene betang. Mo’at guru uneng tama oring wawa Sikka -Wolong Kepi plowar nimu sir nora a’u. Ami kawit toma meng bi’a hutu.

TERKINI
BACA JUGA